Kariyer Politikamız

Kariyer Politikamız
Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Kariyer Politikamız

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları Biriminin stratejik bir rolü vardır. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. stratejik kararlarında etkin bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Birimi Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle iş birliği içinde çalışmalarını yürütür.

Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. personeli kendi kariyer planını belirlemektedir. Bu çalışmalarla Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. yöneticilerini kendi içinden yetiştiriyor.

Yetkinlik çalışmasıyla personel seçme ve yerleştirme, kariyer fırsatları ve terfileri belirlemektedir. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının oluşturulması İnsan Kaynakları Biriminin temelini oluşturur.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. olarak çalışanları desteklemek motivasyon ve iş tatmini yaratmak için eğitimlere önem verilmektedir. 

Çalışanların kariyer planlamasına uygun verilen eğitimler

İşe Başlama Eğitimleri: Göreve yeni başlayan Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. çalışanlarının pozisyonlarına uygun olarak aldıkları eğitimleridir.

Yönetici Geliştirme Eğitimleri: Orta ve üst düzey yönetici kadrosuna verilen eğitimler, yöneticilerimizin yönetim beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan özel programlardan oluşmaktadır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanlarımızın farklı yetkinliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanan eğitimlerdir.

Uluslararası Eğitim ve Konferanslar: Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. çalışanlarının sektöre yönelik gelişimleri yakından takip edebilmesi amacıyla, yurtdışındaki konferans ve eğitimlere katılımları sağlanır.

Diğer: KKTC Bankalar Birliği eğitimleri ve Kıbrıs İktisat Bankası Ltd tarafından sağlanan diğer eğitimlerdir.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.’de terfi dikey ve yatay yönde olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirmektedir. Terfi almak için çalışanların görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması gerekir.