SmartCard Yılbaşı Taksit Kampanyası
İktisatbank Arsa Kredisi
SmartCard Fitness ve SPA İndirim Kampanyası
Western Union Uluslararası Para Transferi
SmartCard Elektrik Faturası Taksit Kampanyası

Temel Stratejimiz
Temel Stratejimiz

Sürekli değer yaratarak uzun vadeli, disiplinli, karlı ve sürdürülebilir büyüme kaydetmek.

Stratejimizin Temel Unsurları

Önce Müşteri İlkesi

 • Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi
 • Tüm alanlarda etkin bir tecrübe ve uygulama yeteneği
 • Tüm Şube ve Birimlerde etkin iş süreçleri
 • Bankasını seven, etrafına öneren memnun müşteri

Güçlü İnsan Kaynağı

 • İnsan kaynaklarının yetkinlik ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesi
 • Kurum içi ve dışı eğitim olanakları ile yetkinliklerin sürekli olarak artırılması, sürekli bilgi ve görgü paylaşımı olanaklarının sağlanması
 • Performans tabanlı teşvik sistemi
 • Memnuniyeti yüksek, Bankasını ve ekibini sahiplenen personel

Güçlü Teknolojik Altyapı

 • İş alanlarıyla bütünleşmiş, sürekli gelişen, en güvenli, en iyi ve hızlı teknolojik donanım
 • En güncel bilişim altyapısı
 • Yatırım bütçelerinde teknolojik yenilikler için sürekli öncelik

Güçlü Operasyonel Altyapı ve Merkezi İş Süreçleri

 • Verimlilik
 • Tüm risklerin etkin bir şekilde izlenmesi
 • Maliyet ve gelir sinerjileri
 • Operasyonel yüklerin ve süreçlerin merkezileştirilmesi, pazarlama ekiplerinin gücünün artırılması

Etkin Kanal Yönetimi

 • KKTC genelinde yaygın ve verimli Şube Ağı
 • Alternatif dağıtım kanallarının etkin ve verimli kullanımı
 • 24 saat kesintisiz bankacılık sistemleri

Sürdürülebilir Büyüme

 • Gerçek bankacılık faaliyetlerinin gücü ile sürdürülebilir ve kârlı bilanço büyümesi
 • Güçlü özkaynak
 • Tabana yaygın mevduat ve sağlıklı büyümeyi destekleyen pasif yapısı
 • Tabana yaygın kredi yapısı, güçlü ve verimli aktif kalitesi
 • Hedeflenen yaygın müşteri tabanına ulaşmak için üstün hizmet ve dağıtım yetkinlikleri
 • Memnun hissedar

Sürdürülebilir Gelir ve Kâr Üretimi

 • Yüksek getirili ürünlere ve kârlı iş alanlarına yoğunlaşma
 • Yeni ürünler geliştirme ve farklılaşma
 • Faiz dışı gelirleri artırma
 • Toplam kaynaklar içerisinde faiz maliyeti düşük kaynak oranını artırma
 • Müşteri kaynaklı gelir yaratmaya önem verme
 • Fonlama maliyetini düşürmeve Özkaynakları sürekli olarak güçlendirme
 • Müşteri bağlılığı yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz satış fırsatlarını geliştirme
 • Tüm üniteleri kar merkezli çalıştırma

Etkin Risk Yönetimi ve Denetimi

 • Yüksek standartlarda risk ölçümlemeleri
 • Riski getiriyle ilişkilendirilerek, sermayenin optimum dağılımını sağlayan portföy bazında risk yönetimi
 • Proaktif denetim yapısı ve hem yerinde hem de uzaktan denetim ve iç kontrol sistemleri
 • Alınan risk ile doğru orantılı fiyatlama politikası

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluğa Odaklılık

 • Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal değerlere bağlılık
 • Toplum ve çevre için değer üretmeyi gözeten bir yaklaşım